I. SPM atau setara dengan LULUS Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dan mendapat 5 kredit dalam mata pelajaran berikut:

  • Matematik;
  • SATU mata pelajaran sains (Biologi / Fizik / Kimia / Sains Am / Sains Gunaan); dan
  • Mana-mana TIGA mata pelajaran lain ( termasuk Bahasa Melayu dan / atau Bahasa Inggeris sekiranya mendapat kredit).

ATAU

II. GCE / O-Level atau setara dengan LULUS Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris dan mendapat 5 Gred C dalam mata pelajaran berikut:

  • Matematik;
  • SATU mata pelajaran sains (Biologi / Fizik / Kimia / Sains Am / Sains Gunaan); dan
  • Mana-mana TIGA mata pelajaran lain (termasuk Bahasa Melayu dan / atau Bahasa Inggeris sekiranya mendapat kredit).

ATAU

III. Sijil berkaitan Sains Kesihatan dengan minimum PNGK 2.75.