I. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM/SPMV) / O-Level dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana-mana pelajaran.

II. Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan mendapat Gred B dalam 3 mata pelajaran, atau

III. Lulus Sijil dalam bidang berkaitan, atau

IV. Kelayakan lain yang diiktiraf setara denganya oleh Kerajaan Malaysia.