i. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 3 mata pelajaran; atau

ii. Lulus O-Level dengan mendapat Gred B dalam 3 mata pelajaran; atau

iii. Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan mendapat sekurang-kurangnya GRed B dalam 3 mata pelajaran; atau 

iv. Lulus sijil (Tahap 3. KKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dalam bidang berkaitan; atau

v. Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM Tahap 3) dalam bidang berkaitan dan Lulus SPM dengan minima 1 kepujian dan telah mengikuti programpengukuhan (jika perlu); atau

vi. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.