Entry Requirements:

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 5 kredit atau yang setaraf dengannya iaitu:

  • Kredit dalam Matematik/Matematik Tambahan
  • Kredit dalam salah satu mata pelajaran di bawah

1) Biologi
2) Kimia dan lulus Biologi
3) Fizik dan lulus Biologi
4) Sains Am

  • 3 kredit bagi mata pelajaran yang lain DAN

Lulus dalam Bahasa Inggeris dan

Kredit dalam Bahasa Melayu