I. SPM atau setara dengan LULUS Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dan mendapat 3 kredit dalam mata pelajaran berikut:

  • Matematik atau SATU mata pelajaran sains (Biologi / Fizik / Kimia / Sains Am); dan
  • Mana-mana DUA mata pelajaran lain (termasuk Bahasa Inggeris dan / atau Bahasa Melayu sekiranya mendapat kredit).

ATAU

II. GCE / O-Level atau setara dengan LULUS Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris dan mendapat 3 kredit (Gred C) dalam mata pelajaran berikut:

  • Matematik atau SATU mata pelajaran sains (Biologi / Fizik / Kimia / Sains Am); dan
  • Mana-mana DUA mata pelajaran lain (termasuk Bahasa Inggeris dan / atau Bahasa Melayu sekiranya mendapat kredit).

ATAU

III. Sijil berkaitan Sains Kesihatan dengan minimum PNGK 2.50