Entry Requirements:

Lulus SPM/SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 5 mata pelajaran

  • Bahasa Malaysia
  • Bahasa Inggeris
  • Matematik
  • 1 mata pelajaran Sains (Biologi/Fizik/Kimia/Sains Am/Sains Gunaan); dan

Lulus O-Level dengan mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam 5 mata pelajaran berikut

  • Bahasa Inggeris
  • Matematik
  • 1 mata pelajaran Sains (Biologi/Fizik/Kimia/Sains Am/Sains Gunaan); dan
  • 2 mata pelajaran lain; atau

Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara.