I. SPM atau setara dengan LULUS Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dan mendapat 5 kredit dalam mata pelajaran berikut :

  • Matematik;
  • SATU mata pelajaran sains (Biologi / Fizik / Kimia / Sains Am / Sains  Gunaan); dan
  • Mana-mana TIGA mata pelajaran lain ( termasuk Bahasa Melayu dan  / atau Bahasa Inggeris sekiranya mendapat kredit).

ATAU

II. GCE / O Level atau setara dengan LULUS Bahasa Melayu tau Bahasa Inggeris dan mendapat 5 Gred C dalam mata pelajaran berikut :

  • Matematik
  • SATU mata pelajaran sains (Biologi / Fizik / Kimia / Sains Am / Sains Gunaan) ; dan
  • Mana-mana TIGA  mata pelajaran lain (termasuk Bahasa Melayu dan / atau Bahasa Inggeris sekiranya mendapat kredit).

ATAU

III. Sijil berkaitan Sains Kesihatan dengan minimum PNGK 2.75